แนะนำสมาคม

สมาคมพัฒนาฟาร์มสันทนาการการเกษตรไต้หวันได้แต่งตั้งขึ้นตามกฏองค์กรที่ไม่ แสวงผลหากำไร โดยการร่วมกลุ่มขององค์กรเอกชน สมาคมแต่งตั้งขึ้นใน ปีค.ศ.1998 วัตถุประสงค์เพื่อการ ให้ความช่วยเหลือชาวเกษตรกรพัฒนาอุตสากรรมการเกษตร ให้เป็นลักษณะฟาร์มสันทนาการ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 200 ฟาร์ม ประธานสมาคมแต่ละรุ่นตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งประธานกรรมการฟาร์มเลี้ยงวัวเฟยหนิว มิสเตอร์ซือ ซั่ง ปิง ประธานรุ่นที่สองและรุ่นที่สามประธานกรรมการฟาร์มสันทนา แชงกรีล่า มิสเตอร์จาง ชิง ไหล ประธานรุ่นที่สี่และรุ่นที่ห้า ประธานกรรมการฟาร์ม สันทนาการต้าเคิ้ง มิสเตอร์ใช่ เติ้ง เหวิน ประธานรุ่นที่หกและรุ่นที่เจ็ด ประธานกรรมการฟาร์ม เกษตรกรรมหลงหยิน มิสเตอร์เติ้ง หย่า หยวน ประธานรุ่นที่แปดและรุ่นที่เก้าประธาน กรรมการฟาร์มเชิงนิเวศวิทยาเชียน ฮุ้ฉวน ฉี๋ มิสเตอร์หลิน เตี่ยน ประธานรุ่นที่สิบผู้จัดการใหญ่ ฟาร์มเลี้ยงวัวเฟย หนิว มิสเตอร์อู๋ หมิง เจ๋อ สมาคมได้รับการสนับสนุนจากฝ่า บริหารภาคเกษตรกรรม ฝ่ายวิชาการและชาวเกษตรกรบทบาทหน้าที่ของสมาคมคือ เป็นทั้งฝ่ายวิชาการและสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับชาวเกษตรกร มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบที่จะทำให้สันทนาการเกษตรพัฒนาขึ้น

แผนที่ท่องเที่ยว

“ตั๋วคูปองการท่องเที่ยวณ.ฟาร์มทั่วไต้หวัน” โดยสมาคมพัฒนาสันทนาการเกษตรเป็นผู้รวบรวมจัดทำตั๋วคูปอง การท่องเที่ยวณ.เชิงการเกษตร รวบรวม 100กว่า ฟาร์ม จัดทำ 200กว่าเส้นการเดินทาง เนื้อหามีทั้งสัมผัสการเก็บ ผลไม้ตามสวน สัมผัสงานเกษตรกรรม อาหารแบบชนบท ที่พักแบบฟาร์มสเตย์ และในปี 2017 นี้ได้เปิดตัวใหม่ “ชาวนาวันเดย์” “เรียนรู้สุขภาพแบบมีความสุข” เพื่อให้ทุกคนพับขากางเกง ใส่หมวกฟาง เข้าสู่ท่ามกลางพืชพันธ์ไม้ผัก อิ่มอกอิ่มใจกับการเป็นชาวนาที่ใฝ่ฝัน สัมผัสการใช้วิถีชีวิตเรียบง่ายอย่างลึกซึ้ง “ตั๋วคูปองการท่องเที่ยวณ.ฟาร์มทั่วไต้หวัน” ความสะดวกคือ”คูปองหนึ่งใบมีฟาร์มหลากหลายให้เลือก” ท่านสามารถเลือกฟาร์มที่ชอบและสนใจ คิดอยากไปก็ไป คิดอยากเที่ยวก็เที่ยว

ผลไม้ท่องเที่ยว

ไต้หวันเป็นประเทศที่ได้รับสมญานามว่า “ราชาแห่งผลไม้” ซึ่งไม่เพียงแต่มีผลไม้นานาชาติ แต่ยังสามารถชิมผลไม้หวานหอมเลิศรสได้ทั้งสี่ฤดูอีกด้วย เมื่อมาเที่ยวที่ไต้หวัน ต้องไม่พลาดฤดูกาลที่ดีในการลองเด็ดผลไม้สดใหม่จากต้น~ ไปไต้หวันกันดีกว่า ไปร่วมดื่มด่ำไปกับไต้หวันที่เต็มไปด้วยความสุข สุขภาพดี และรสชาติชั้นเลิศจากผลไม้นานาพันธุ์กันเถอะ!

TOP