:::

แผนที่ท่องเที่ยว

ตั๋วคูปองการท่องเที่ยวณ.ฟาร์มทั่วไต้หวัน

“ตั๋วคูปองการท่องเที่ยวณ.ฟาร์มทั่วไต้หวัน” โดยสมาคมพัฒนาสันทนาการเกษตรเป็นผู้รวบรวมจัดทำตั๋วคูปอง การท่องเที่ยวณ.เชิงการเกษตร รวบรวม 100กว่า ฟาร์ม จัดทำ 200กว่าเส้นการเดินทาง เนื้อหามีทั้งสัมผัสการเก็บ ผลไม้ตามสวน สัมผัสงานเกษตรกรรม อาหารแบบชนบท ที่พักแบบฟาร์มสเตย์ และในปี 2017 นี้ได้เปิดตัวใหม่ “ชาวนาวันเดย์” “เรียนรู้สุขภาพแบบมีความสุข” เพื่อให้ทุกคนพับขากางเกง ใส่หมวกฟาง เข้าสู่ท่ามกลางพืชพันธ์ไม้ผัก อิ่มอกอิ่มใจกับการเป็นชาวนาที่ใฝ่ฝัน สัมผัสการใช้วิถีชีวิตเรียบง่ายอย่างลึกซึ้ง “ตั๋วคูปองการท่องเที่ยวณ.ฟาร์มทั่วไต้หวัน” ความสะดวกคือ”คูปองหนึ่งใบมีฟาร์มหลากหลายให้เลือก” ท่านสามารถเลือกฟาร์มที่ชอบและสนใจ คิดอยากไปก็ไป คิดอยากเที่ยวก็เที่ยว

 
ข้อมูลการจัดซื้อ
สำนักงานการท่องเที่ยวณ.เชิงสันทนาการเกษตรไต้หวัน ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.กรมคมนาคมสำนักงานท่องเที่ยว ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยว ณ.ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนไต้หวัน
ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยว ณ.ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยว ณ.สถานีรถไฟไทเป ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.ท่าอากาศยานซงซัน
ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.สถานีรถไฟปั่นเฉียว ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.สถานีรถไฟเถาหยวน ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.สถานีรถไฟความเร็วสูงเถาหยวน
ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.สถานีรถไฟซินจู๋ ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.สถานีรถไฟความเร็วสูงซินจู๋ ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.สถานีรถไฟอิ๋หลาน
ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.สถานีรถไฟความเร็วสูงเหมียวลี่ ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.สถานีรถไฟเหมียวลี่ ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.สถานีรถไฟไถจง
ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.ท่าอากาศยานนานาชาติไถ จง ชิง ฉวน กัง ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.สถานีรถไฟความเร็วสูงจังฮว้า
ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.สถานีรถไฟจังฮว้า ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.สถานีรถไฟความเร็วสูงหยินหลิน ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.สถานีรถไฟจาอิ้
ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.สถานีรถไฟความเร็วสูงจาอิ้ ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.สถานีรถไฟไถหนาน ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.สถานีรถไฟความเร็วสูงไถหนาน
ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวณ.ท่าอากาศยานไถหนาน    

 

TOP