:::

Hiệp hội phát triển nông nghiệp nghỉ dưỡng Đài Loan

 

     

      Hiệp hội phát triển nông nghiệp nghỉ dưỡng Đài Loan là tổ chức phi lợi nhuận thành lập theo Luật đoàn thể nhân dân, hiệp hội thành lập vào năm 1998, lấy hỗ trợ nông nghiệp chuyển đổi mô hình phát triển thành ngành nông nghiệp nghỉ dưỡng, xây dựng nông thôn vui sống làm mục tiêu, ủy viên nông trường gần 200 người, lần lượt trải qua sự lãnh đạo của ngài Thi Thượng Bân chủ tịch HĐQT Nông trại Flying cow làm giám đốc điều hành hiệp hội khóa 1; ngài Trương Thanh Lai chủ tịch HĐQT nông trường nghỉ dưỡng Shang ri la làm giám đốc điều hành hiệp hội khóa 2, 3; ngài Thái Đăng Văn chủ tịch HĐQT nông trường nghỉ dưỡng Đại Khanh làm giám đốc điều hành hiệp hội khóa 4,5; ngài Đặng Nhã Nguyên chủ tịch HĐQT nông trường Long Vân làm giám đốc điều hành hiệp hội khóa 6,7; ngài Lâm Điển chủ tịch HĐQT nông trường sinh thái Chien hu Chuan Chi làm giám đốc điều hành hiệp hội khóa 8,9; tổng giám đốc Ngô Minh Triết Nông trại Flying cow làm giám đốc điều hành hiệp hội khóa 10, dưới sự ủng hộ của Ủy ban nông nghiệp Viện Hành Chính, giới học thuật và các nhà kinh doanh, hiệp hội trở thành cầu nối của giới học thuật, chính phủ và ngành nghề, gánh vác sứ mệnh phát triển nông nghiệp nghỉ dưỡng.

Ban thư ký hiệp hội là đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, lấy nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng phẩm chất văn hóa và tạo dựng giá trị thương hiệu làm nhiệm vụ, thúc đẩy phong trào 3 “giá trị” là “Chất lượng, phẩm chất, thương hiệu”, thiết lập 4 bộ phận chính:

  1. Bộ phận sự vụ hành chính: chịu trách nhiệm phối hợp hành chính, quản lý nhân lực, quản lý tài vụ và quản lý thông tin, thiết lập www.taiwanfarm.org.tw làm diễn đàn giao lưu kiến thức nông nghiệp nghỉ dưỡng và kế thừa kinh nghiệm.
  2. Bộ phận phát triển nhân lực: chịu trách nhiệm thiết lập sự hợp tác giữa trường học với ngành nghề, thúc đẩy chế độ chứng nhận nhà quản lý kinh doanh nông trường nghỉ dưỡng, xây dựng học viện ngành nghề tổ chức huấn luyện chức năng, nhằm bồi dưỡng nhân tài quản lý kinh doanh.
  3. Bộ phận phát triển ngành nghề: Chịu trách nhiệm nghiên cứu điều chỉnh pháp lệnh, phát triển nghiên cứu sách lược, sáng tạo nghiên cứu phát triển, phụ đạo ngành nghề, thúc đẩy chứng nhận chất lượng phục vụ nông trường nghỉ dưỡng, xây dựng thương hiệu nông nghiệp nghỉ dưỡng ổn định và chất lượng cao.
  4. Bộ phận Marketing thị trường: chịu trách nhiệm khai thác phát triển hàng hóa nông nghiệp nghỉ dưỡng đa dạng, khai thác phát triển thị trường du lịch quốc tế, “Xây dựng Đài Loan, marketing toàn cầu”với quan điểm bản địa hóa toàn cầu.

      Song song với thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, Hiệp hội cũng gánh vác trách nhiệm giáo dục xã hội và bảo vệ môi trường, mong muốn giúp cho xã hội nông thôn ổn định, nông thôn phát triển bền vững, sáng tạo ra giá trị xã hội lớn hơn. Ban thư ký mang theo triết lý “làm vì hiện tại 7 phần, làm cho tương lai 3 phần” thúc đẩy nghiệp vụ, thông qua sức mạnh của giá trị nông thôn, chia sẻ kiến thức, kế thừa hạnh phúc, xây dựng ngành nông nghiệp Đài Loan thành không gian sinh hoạt thích hợp du lịch, cũng thích hợp sinh sống, để thanh niên quay trở về quê hương, để nông dân tìm lại sự tôn nghiêm, để nông thôn tiếp nối văn hóa, để mọi người đều có thể “tận hưởng sự thư thái, trải nghiệm hạnh phúc”.

TOP